กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กู้ชีพ ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการอุดรออกรับผู้ป่วยฉุกเฉินหญิง 1 ราย เวลา 12.10 น.มีเลือดออกที่ช่องปาก บ้านกมลศิลป์ หมู่3 7
2 กู้ชีพ ได้รับแจ้งสว่างเสธาบ้านดุงออกรับผู้ป่วยฉุกเฉินชาย 1 รายมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียได้รับที่บ้านหนองสว่าง หมู่ที่ 13 22
3 ท่านท้องถิ่นได้เข้าร่วมการสาธิตการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน ภายในเขต อบต. บ้านม่วง 29
4 ประกาศ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 532
5 กองช่างได้ออกสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสว่าง 19
6 ทีมกู้ชีพ ได้รับแจ้งขอความอนุเคราะห์จากประชาชนออกรับผู้ป่วยติดเตียงล้างแผลตามหมอนัด ที่บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 8 43
7 ทีมกู้ชีพ ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการอุดรออกรับผู้ป่วยชาย 1 ราย 42
8 งานป้องกันฯ ลงพื้นที่เก็บเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ที่บ้านนายสมเจตน์ ปรางจันทร์ บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 5 37
9 ทีมกู้ชีพ ได้รับแจ้งจากประชาชนออกรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ชาย 1 ราย 132
10 อบต.บ้านม่วง ดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารติดป้ายทางเข้า ทางออกเพื่อความเป็นระเบียบและเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 39
11 ทีมกู้ชีพ ได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการคำชะโนดออกรับผู้ป่วยชาย 1 ราย 42
12 ทีมกู้ชีพ ได้รับแจ้งจากประชาชนออกตรวจเหตุ ที่หน้าคำชะโนด ม.11 พบผู้บาด 3 ราย (เด็ก 2 ราย หญิง 1 ราย) 42
13 งานไฟฟ้า ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้รถกระเช้าออกยกเสาที่บ้านหนองหว้า ม.12 120
14 คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ที่บ้านนายสมเจตน์ ปรางจันทร์ เพื่อสำรวจและประเมินพื้นที่ก่อนการต่อเติมบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 111
15 ทีมกู้ชีพ ได้ปฐมพยาบาลเบื้องจากประชาชนได้นำเด็กนักเรียนมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นและทำแผลเกิดจากสาเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง 168
16 งานกู้ชีพ ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการอุดรออกตรวจสอบผู้ป่วยหญิง 1 ราย 44
17 งานกู้ชีพ ได้รับแจ้งจากลูกข่ายออกรับผู้ป่วยติดเตียงนำส่งเปลี่ยนสายปัสสาวะรับที่บ้านม่วง ม.1 42
18 ประชาสัมพันธ์ กฎหมายน่ารู้/เกล็ดความรู้ 46
19 กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าในสำนักงานและโรงจอดรถ 63
20 ขอความอนุเคราะห์ให้นำรถน้ำออกลดพื้นถนนเพื่อลดฝุ่นละอองในหมู่ 6 หลังจากก่อสร้างรางระบายน้ำ 70
21 งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ติดสติ้กเกอร์เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร รพ.สต. ตำรวจ และเบอร์ผู้นำชุมชนให้แก่ประชาชนเพื่อแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ตามจุดสำคัญต่างๆภายในตำบลบ้านม่วง 41
22 ขอความอนุเคราะห์ให้นำรถน้ำออกลดพื้นถนนเพื่อลดฝุ่นละอองในหมู่บ้านโนนเมือง หมู่ 11 40
23 ทีมงานรถน้ำ ได้รับแจ้งขอความอนุเคราะห์จากสมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 ให้มาทำการฉีดล้างถนนเพื่อลดฝุ่นละอองในหมู่บ้าน 44
24 ขอความอนุเคราะห์ให้นำรถน้ำออกลดพื้นถนนเพื่อลดฝุ่นละอองในหมู่บ้านโนนเมือง หมู่ 11 41
25 ทีมกู้ชีพ ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการอุดรออกรับผู้ป่วยฉุกเฉินชาย 1 ราย มีอาการปวดท้องอาเจียนร่วมรับที่บ้านเมืองหนองหว้า ม.12 42
26 ทีมกู้ชีพ ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการอุดรออกรับผู้ป่วยฉุกเฉินหญิง 1 ราย มีอาการชักเกร็งที่บ้านเมืองไพร ม.2 35
27 ทีมกู้ชีพ ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการอุดรออกรับผู้ป่วยหญิง 1 ราย มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงรับที่บ้านศรีเมือง ม.14 39
28 ทีมกู้ชีพ ได้รับแจ้งจากประชาชนออกรับผู้ป่วยชาย 1 ราย มีอาการไข้หนาวสั่นรับที่บ้านม่วง ม.1 48
29 งานไฟฟ้า ได้รับคำสั่งจากท่านนายก อบต. ให้ออกมาติดตั้งไฟฟ้าโซลาเซลล์ที่บ้านหนองสว่าง จำนวน 2 จุด 48
30 พลเมืองดีได้นำผู้บาดเจ็บเข้ามาที่ศูนย์กู้ชีพ อบต.บ้านม่วง เพื่อให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแผลเกิดจากประทัดแตกใส่ที่หลังมีแผลฉีกขาดขนาดใหญ่และมีเศษประทัดฝังลึก 46
31 ทีมกู้ชีพ ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการอุดรออกรับผู้ป่วยหญิง 1 ราย มีอาการวูบหมดสติที่บ้านเมืองไพร ม.2 42
32 ทีมกู้ชีพ ได้รับแจ้งจากประชาชนให้ออกรับผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นหญิง 1 ราย มาด้วยอาการปวดท้องอย่างรุนแรง บ้านม่วง หมู่ที่ 1 51
33 กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ติดตามงานบัตรคนพิการให้กับผู้ป่วยติดเตียง ราย นางศรีไสว ศรีชนะ หมู่ 14 ตำบลบ้านม่วง 49
34 ทีมกู้ชีพ ได้รับแจ้งจากประชาชนออกรับผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ชาย 1 ราย ล้มหัวฟาดพื้นมีแผลแตกที่บริเวณศรีษะรับที่บ้านเมืองไพร ม.2 56
35 ทีมกู้ชีพ ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการอุดรออกรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ชาย 1 ราย มีอาการวินเวียนอาเจียนรับที่บ้านเมืองไพร ม.2 56
36 กฎหมายน่ารู้/เกล็ดความรู้ 74
37 7 วิธีไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหลอกขโมยเงินในธนาคาร และ การข่มขืนรุมโทรมเด็ก 58
38 งานกู้ชีพ ได้นำส่งผู้บาดเจ็บหญิง 1 ราย mc ชนคนเดินเท้าได้รับบาดเจ็บที่แขนซ้ายและขาซ้าย 56
39 งานกู้ชีพ ได้รับแจ้งจาก รพร.บ้านดุง ออกรับผู้ป่วยรักษาหายกลับส่งบ้านที่บ้านหนองสว่าง ม.13 66
40 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ถังขยะเปียกลดโลกร้อน" 252
41 งานกู้ชีพ ได้รับแจ้งจาก รพร.บ้านดุง รับกลับผู้ป่วยติดเตียงหญิง 1 ราย 65
42 ศูนย์พัฒนาด็กวัดสว่างอารมณ์ โดนค้นสิ่งของ และเอาอุปกรณ์การเรียนการสอนมาเล่น 75
43 งานกู้ชีพ ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการอุดรออกรับผู้ป่วยจิตเวชชาย 1 ราย นำส่งโรงพยาบาลบ้านดุง 75
44 งานกู้ชีพ ได้รับแจ้งจากประชาชนออกรับผู้บาดเจ็บชาย 1 ราย มีแผลแตกที่ศีรษะรับที่ศาลากลางบ้าน ม.9 72
45 นายก อบต. พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 8 71
46 งานกู้ชีพ รับผู้ป่วยติดเตียงชาย 1 ราย กลับบ้าน 77
47 รองนายก อบต. พร้อมด้วย พมจ.อุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยทางสังคม นางไสว ศรีชนะ 71
48 กองช่าง พร้อมกรรมการตรวจงานจ้าง ลงพื้นที่ตรวจงานบ่อขยะ 91
49 งานกู้ชีพ ออกรับเคสบริการที่บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 14 77
50 สำนักปลัด พร้อมด้วยกองช่าง ได้รับคำสั่งให้รถน้ำดำเนินการล้างถนนเส้นบ้านหนองสว่าง-บ้านศรีวัฒนา 80

หน้า 1 จาก 3

«เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย»

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: FACEBOOK PAGE ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
หมู่ที่ 1 บ้านม่วง ตำบลบ้านม่วง
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

: 0 4221 9817
: 0 4221 9817
: banmuangmoo1@gmail.com
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
: www.ban-muang.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้544
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้733
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2415
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5170
mod_vvisit_counterเดือนนี้23127
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15532
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด248373

We have: 7 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 44.210.77.106
 , 
วันที่ 30 พ.ย. 2022

.:: ลิงค์แนะนำ ::.